ติดต่อเรา 

Ruengrit Hairdressing Siam

424/9-10 Siam Square Soi 11

Rama 1 Road, Pathumwan

Bangkok Thailand

 

Tel 02.658.3800

More Locations

เวลาทำการ

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

10am-8pm

10am-8pm

10am-8pm

10am-8pm

10am-8pm

10am-8pm

10am-8pm

 © 2018 by C.Ket for Ruengrit Co.

 

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • cilkr-gu4aah8gj.jpg

สาขา สยามสแควร์ ซอย 11

424/9-10 สยามสแควร์ ซอย  11

ถนน พระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

BTS  สยาม

 โทร  02.658.3800

เวลาทำการ

เวลาทำการ

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

เสาร์

วันนักขัตฤกษ์

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

เสาร์

วันนักขัตฤกษ์

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

เสาร์

วันนักขัตฤกษ์

10.00  น - 20.00  น

10.00  น - 20.00  น

10.00  น - 20.00  น

10.00  น - 20.00  น

10.00  น - 20.00  น

10.00  น - 20.00  น

10.00  น - 20.00  น

10.00  น - 20.00  น

สถานที่ตั้ง

สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์

แฟชั่นไอส์แลนด์

ชั้น 2    Big C

ถนนรามอินทรา

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร  10230

 

โทร  02.947.5540

โทร 02.947.5541

สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

เวลาทำการ

เวลาทำการ

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

เสาร์

วันนักขัตฤกษ์

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

เสาร์

วันนักขัตฤกษ์

10.00  น - 20.00  น

10.00  น - 20.00  น

10.00  น - 20.00  น

10.00  น - 20.00  น

10.00  น - 20.00  น

10.00  น - 20.00  น

10.00  น - 20.00  น

10.00  น - 20.00  น

สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

เวลาทำการ

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

ชั้น  3

99/99  หมู่ที่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ

ตำบลบางตลาด  อำภอปากเร็ด

จังหวัด นนทบุรี 11120

 

โทร 02.101.0452

โทร 02.101.0453

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

เสาร์

วันนักขัตฤกษ์

10.00  น - 20.00  น

11.00  น - 20.00  น

11.00  น - 20.00  น

11.00  น - 20.00  น

11.00  น - 20.00  น

11.00  น - 20.00  น

10.00  น - 20.00  น

10.00  น - 20.00  น

สถานที่ตั้ง

Like us on Facebook

  • w-facebook

Follow us on Instagram

  • Instagram Clean

DROP US A LINE