ติดต่อเรา 

Ruengrit Hairdressing Siam

424/9-10 Siam Square Soi 11

Rama 1 Road, Pathumwan

Bangkok Thailand

 

Tel 02.658.3800

More Locations

เวลาทำการ

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

10am-8pm

10am-8pm

10am-8pm

10am-8pm

10am-8pm

10am-8pm

10am-8pm

 © 2018 by C.Ket for Ruengrit Co.

 

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • cilkr-gu4aah8gj.jpg

Setting goals as a Hairdresser

June 24, 2017

การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ ไม่

ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนทำงานอาชีพอะไรก็ตาม ยิ่งในช่วง

ที่โลกเราเกิดภาวะวุ่นวายรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงหลาย

สิ่งอย่าง ที่เราต้องประสบพบเจอและต้องรับมืออย่างไม่ทัน

ได้ตั้งตัว ทำให้สภาพจิตใจของแต่ละคนต้องการการฟื้นฟู

ต้องการกำลังใจเป็นอย่างยิ่ง

 

สิ่งหนึ่งที่จะช่วยสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นในการทำงาน โดยเฉพาะอาชีพ

ช่างทำผม (Hair Stylist) เราต้องฝึกคิด กล้าที่จะฝัน และมีเป้าหมายใน

 

การทำงานที่ชัดเจน ช่างเสริมสวยที่ประสบความสำเร็จนั้น เราจำเป็นจะ

ต้องมีจรรยาบรรณในอาชีพด้วย สำหรับตัวผมเอง ผมจะมีข้อคิดแนะนำ.

ให้กับทีมงานและลูกศิษย์ของผม ซึ่งถือว่าเป็นหลักพื้นฐานสำคัญก่อนที่

เราจะเริ่มเรียนในหลักสูตรการออกแบบทรงผม นั่นคือ “จรรยาบรรณใน

อาชีพเสริมสวย” ในแบบวิถีคนดีเรืองฤทธิ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น

ประโยชน์และเป็นแนวทางให้เกิดความมั่นคงในชีวิตกับหลายๆคนได้บ้าง

 

1. ควรต้อนรับลูกค้าด้วยความเต็มใจ แสดงให้เห็นว่า

มีความยินดีอย่างจริงใจที่ให้บริการ

2. ต้องสุภาพอ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส และร่าเริงอยู่

เสมอ เป็นมิตรและให้เกียรติลูกค้าที่มารับบริการ

3. อย่านินทา หรือพูดเรื่องราวของผู้อื่น รวมทั้งสอดรู้

สอดเห็นในเรื่องที่ไม่ใข่ธุระของตน

4. ไม่ก้าวก่ายสิทธิซึ่งกันและกันในระหว่างปฏิบัติงาน

5. มุ่งสร้างชื่อเสียงที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีในทางประพฤติ

และปฏิบัติ

6. มีความศรัทธาในอาชีพเสริมสวยอย่างจริงใจ และ

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

7. มีความจริงใจต่อนายจ้าง ผู้จัดการ และเพื่อนร่วม

งาน

8. เอาใจใส่กับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งจะทำให้ผู้มารับ

บริการพอใจ

9. มีความอดทนและหนักแน่นต่อคำติชมของผู้มา

รับบริการ

10. พยายามหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อจะนำความ

รู้หรือเทคนิคใหม่ๆ มาให้บริการแก่ลูกค้า

และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือ รักในงานของตน ช่าง

เสริมสวยที่ประสบความสำเร็จนั้น ไม่ใช่มีฝีมือดีเพียง

อย่างเดียว แต่หากจำ.เป็นจะต้องมีจรรยาบรรณที่ดี

มารยาทที่งดงาม การคิดบวกในหน้าที่ของตน ผมเชื่อ

ได้ว่า ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามที่สุจริต จะ

เป็นมงคลแห่งชีวิตให้กับทุกคนอย่างแน่นอน

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

November 2016 Promotion

October 22, 2016

1/2
Please reload

Recent Posts

January 9, 2019

October 26, 2016

October 22, 2016